Diensten

Het Consulaat van Mongolië in Nederland

Het Consulaat van de Republiek Mongolië gevestigd te Breda;


 • Vertegenwoordigt de Republiek Mongolië ten behoeve van haar onderdanen in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Mongolië.
 • Vertegenwoordigt de Republiek Mongolië met name op het gebied van visumbemiddeling en het bevorderen van handelscontacten.


Let op: Voordat u een beroep doet op het Consulaat, is het belangrijk te weten waarvoor u wel en waarvoor u niet bij het Consulaat terecht kunt.


Wat het Consulaat niet voor u kan doen


 • Op kosten van de staat naar huis keren, tenzij er sprake is van een ernstige situatie. Ook dan geldt dat de gemaakte kosten door u moeten worden vergoed.
 • Betalen van boetes, hotelrekeningen, ziekenhuisrekeningen en andere rekeningen.
 • Voorschieten van geld en andere financiële middelen.
 • Verstrekken van een paspoort en/of rijbewijs.
 • Afhandelen van formaliteiten op het gebied van de burgerlijke stand, zoals huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden etc.
 • Verlenen van hulp bij vervoer van stoffelijke overschotten (laissez-passer).
 • Afhandelen van formaliteiten op het gebied van personen- en familierechten en het notariaat.
 • Afgifte van Consulaire verklaringen en certificaten.
 • Behartigen van belangen van onderdanen van de Republiek Mongolië wanneer deze in Nederland in aanraking komen met justitie.
 • Bijstand verlenen bij financiële problemen, ziekte, overlijden en moeilijkheden met plaatselijke autoriteiten en/of personen.
 • Hulp verlenen bij emigratie voor onderdanen van de Republiek Mongolië.

Wat het Consulaat wel voor u kan doen


 • Bemiddeling bij de afgifte van reisdocumenten (visa) voor burgers uit Nederland en België (Vlaanderen).
 • Informatie verstrekken aan bedrijven.
 • Voorlichting geven over wetgeving.
 • Bevorderen van handelsbemiddeling tussen de Republiek Mongolië en het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Culturele bemiddeling tussen de Republiek Mongolië en het Koninkrijk der Nederlanden.


Voor overige diensten en/of informatie kunt u terecht bij de Ambassade van Mongolië te Brussel.


Ambassade van Mongolië

Avenue Besme 18

1190 BRUSSEL

Tel: +32 2 344 69 74

Fax: +32 2 344 32 15

brussels@embmongolie.be

www.embmongolie.be


De Honorair Consul van Mongolië in Nederland; Addie Schiphorst Preuper

Klik voor groter formaat

Consulaat van Mongolië

Charles Petitweg 35 A10

4827 HJ Breda

Copyright 2018 @ All Rights Reserved

Designed by Martijn Machielsen